top of page
Zuid West Prevent pand

Duurzame oplossingen en meetbaar resultaat

Beheersen van knaagdierpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van o.a. LTO, NVPB, KAD, IL&T  en PLA..N. is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het KPMB, Ctgb en ILenT goedgekeurde HIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing) en het Certificatischema.

De scholing, examens en certificering is gebaseerd op het CIK (Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing). Mede op basis van het HIK hebben de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) het Certificatieschema aangepast. Het gewijzigde Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing is vervolgens  bekrachtigd door het bestuur van de stichting KPMB.         

Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier.

Medewerkers van Zuid West Prevent zijn in bezit van het diploma
IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen (IPM-2023)

Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB.

bottom of page