top of page
bedrijfspand plaagdier vrij maken - plaa

Preventie

Uw bedrijf beschermd tegen plaagdieren

Een preventieplan tegen plaagdieren heeft als doel om de geïnventariseerde risico's te beheersen. Dit gebeurt middels het plaatsen van monitoringspunten op kritische locaties.

Preventief handelen

Om preventief plaagdieren een stap voor te zijn worden monitoringspunten geplaatst binnen en buiten de vestiging op de kritische plaatsen. Deze kritische plaatsen kunnen van bouwkundige, hygiënische of opslag-facilitaire aard zijn. Het monitoren gebeurt d.m.v. lokaasdepots voor knaagdieren en lijmvallen met een lok feromoon voor kruipende insecten. Vliegende insecten worden gemonitord en afgevangen middels vliegenlampen met een lijmplaat. Deze monitoringspunten worden op basis van de risico's een aantal keer per jaar geserviced. Bijvoorbeeld 8 x per jaar. Dit kan afhankelijk zijn van eisen opgelegd uit audits of klantaccreditaties. Registraties vanuit deze inspecties worden vastgelegd in ons digitaal logboek welke voor de klant inzichtelijk is. De kritische plaatsen zoals eerder benoemd worden tijdens de reguliere inspecties vastgelegd middels een foto en toegevoegd aan de adviezen. Deze kan de klant zelf afmelden wanneer het advies is opgelost. 

Imago

Op deze manier manier werken we samen aan een plaagdier vrije omgeving en een gezonde werkomgeving voor uw personeel. Ten laatste is de kans op deze manier zeer minimaal dat uw bedrijf imagoschade oploopt door plaagdier overlast.

 

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

bottom of page